Carl Th. Dreyers Vej 1
8400 Ebeltoft
86340055

Lukning af biografen

Store Bjørn Biograf er som følge af de seneste forlængede restriktioner fortsat lukket.
Biografgæster, som har bestilt og købt billetter online til aflyste forestillinger, får beløbene tilbageført til deres betalingskort hurtigst muligt.

Store Bjørn Biograf genåbner torsdag 25. februar.

Den ekstra lukningsperiode hos os sammenlignet med landets øvrige biogafer skyldes, at Den Europæiske Filmhøjskoles elever vender tilbage til undervisning mandag 8. februar fra ind- og udland efter at have været hjemsendt siden før jul. Derfor har højskolen som et ekstra sikkerhedstiltag besluttet at gå i isolation i et par uger, når eleverne er ankommet. På den måde sikrer vi bedst at minimere en eventuel smitterisiko.

På gensyn!